Məramımız təhsil, ictimai və elmi fikir, ədəbiyyat və mədəniyyətdə mövcud cərəyan və təmayüllər, elm dünyasında baş verən yenilikləri oxuculara çatdırmaqdır.